POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Niniejsza Polityka Plików Cookie określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez De Agostini Publishing Italia S.p.A. z siedzibą w Novarze.

I. Definicje
 1. Administrator - oznacza De Agostini Publishing Italia S.p.A. z siedzibą w Novarze (28100) przy Via Giovanni Da Verrazano 15, zarejestrowana w sądzie gospodarczym w Novarze, nr 01398410066, NIP 10253910151.
 2. Cookies - pliki tekstowe, które serwer Serwisu zapisuje na urządzeniu końcowym, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w plikach tekstowych serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu z tego komputera.
 3. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 4. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.
 5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 6. Użytkownik - każda osoba odwiedzająca Serwis.
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Administrator wykorzystuje wyłącznie Cookies Zewnętrzne.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:
 1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  1. Google Analytics i Google AdWords (administrator cookies: Google Inc.). Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności tych usług znajdują się tutaj
  2. FreshMail (administrator cookies: FreshMail). Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności tej usługi znajdują się tutaj
  3. Amnet (administrator Cookiem: Amnet limited). Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności tej usługi znajdują się tutaj
  4. AdForm (administrator Cookiem: Adform). Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności tej usługi znajdują się tutaj
 2. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  1. Facebook.com (administrator cookies: Facebook Inc.). Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności tej usługi znajdują się tutaj
 3. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  1. YouTube.com (administrator cookies: Google Inc.). Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności tej usługi znajdują się tutaj
IV. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.